Saturday, November 22, 2014

Konsep Takaful

Konsep takaful secara amnya adalah sumbangan atau caruman sejumlah wang ke dalam sebuah dana takaful dalam bentuk caruman penyertaan (tabarru’). Anda dikehendaki untuk memeterai kontrak (aqad) yang menjadikan anda salah seorang peserta dan bersetuju untuk membantu antara satu sama lain sekiranya mana-mana peserta mengalami sebarang musibah, sama ada kematian, hilang upaya kekal, kerugian, kerosakan atau lain-lain musibah yang dilindungi di bawah pelan takaful anda.
Pelan perlindungan takaful adalah berdasarkan prinsip Syariah yang menawarkan pelbagai ciri unik kepada pemegang polisi. Secara amnya, pelan perlindungan terbahagi kepada dua jenis, iaitu takaful dan takaful am.
konsep Tabarru'= bersedekah.(boleh paham ke?)

No comments:

Post a Comment